tilbaka

VaxtaVeröld

Erlend skuldabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaVeröld fjárfestir aðallega í skuldabréfum erlendis. Sjóðurinn hefur víðtækar fjárfestingarheimildir og má gera ráð fyrir að vægi erlendra eigna sé almennt á bilinu 85-100%. Rík áhersla er lögð á fjárfestingar í skráðum og seljanlegum eignum.  

Stýring

Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á alþjóðlegum efnahagshorfum, áhættustigi og flæði á fjármagnsmörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi ríkisbréfa og áhættumeiri skuldabréfa ásamt hlutfalli gjaldeyrisáhættu.  

Fyrir hverja

Akta VaxtaVeröld hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu skuldabréfasafni með virkri stýringu á gjaldeyrisáhættu. Sjóðurinn er opinn almennum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-26.6.2020
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 0,5%
T+2
IS0000031953

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

462,9
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands
**Miðað við 28.4.2023

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaVeraldar.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.*
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta VaxtaVeröld
2 ár
6 mán.
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2021
2019
2022
2023
-
-
Akta VaxtaVeröld
2017
-
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
Árið
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
2021
2,2%
0,4%
0,2%
(0,4%)
-
-
-
-
0,7%
0,6%
0,2%
0,6%
-
0,5%
0,5%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
(0,4%)
0,1%
(0,7%)
0,2%
(1,5%)
0,9%
0,4%
2022
(1,4%)
(1,2%)
(0,6%)
(1,5%)
(1,5%)
0,0%
1,2%
(1,3%)
(1,0%)
(0,3%)
1,2%
0,5%
(5,8%)
2023
1,0%
(1,2%)
0,9%
0,5%
-
-
-
-
-
-
-
-
1,1%
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 28.04.2023

-
-
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI
Alpha

-
-

-

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun
Beta

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Vanguard Short-Term Treasury ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
Ríkissjóður Íslands
SPDR Short-Term Corporate Bond ETF
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
 
 
Samtals
19,5%
19,1%
19,0%
10,2%
5,4%
5,2%
15,9%
(Yfirlit fyrir 
28
/
04
/
23
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
28
/
04
/
23
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingarheimildir

0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skuldabréf og víxlar
0‑100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða (UCITS)
- þar af hlutdeildarskírteini fjárfestingarsjóða
Hlutdeildarskírteini AIF sjóða
- þar af hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑20%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 12 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

No items found.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is