tilbaka

VaxtaVeröld

Erlend skuldabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaVeröld fjárfestir að mestu í skuldabréfum erlendis. Gera má ráð fyrir að vægi erlendra eigna sé almennt á bilinu 90-100%. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í tryggum, erlendum skuldabréfum (e. investment grade) með miklum seljanleika. Almennt má gera ráð fyrir að sjóðurinn sé að fullu varinn fyrir gjaldeyrissveiflum.

Stýring

Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á alþjóðlegum efnahagshorfum, áhættustigi og flæði á fjármagnsmörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi ríkisbréfa og annarra skuldabréfa, landssvæða og meðallíftíma eignasafnins.   

Fyrir hverja

Akta VaxtaVeröld hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu, alþjóðlegu skuldabréfasafni samansettu af tryggum skuldabréfum. Sjóðurinn er opinn almennum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-26.6.2020
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 0,5%
T+2
IS0000031953

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

284
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands
**Miðað við 31.05.2024

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaVeraldar.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.*
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta VaxtaVeröld
2 ár
6 mán.
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2021
2019
2022
2023
2024
-
-
Akta VaxtaVeröld
2017
-
-
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
Árið
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
2021
2,2%
0,4%
0,2%
(0,4%)
-
-
-
-
0,7%
0,6%
0,2%
0,6%
-
0,5%
0,5%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
(0,4%)
0,1%
(0,7%)
0,2%
(1,5%)
0,9%
0,4%
2022
(1,4%)
(1,2%)
(0,6%)
(1,5%)
(1,5%)
0,0%
1,2%
(1,3%)
(1,0%)
(0,3%)
1,2%
0,5%
(5,8%)
2023
1,0%
(1,2%)
0,9%
0,5%
0,2%
(0,5%)
(0,1%)
0,2%
(0,4%)
0,6%
2,0%
1,7%
4,8%
2024
0,4%
(0,3%)
0,7%
(0,7%)
0,8%
-
-
-
-
-
-
-
0,9%
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 31.05.2024

-
-
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI
Alpha

-
-

-

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun
Beta

Stærstu útgefendur

Útgefandi
SPDR Short-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Total International Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SPDR Interm. Term (3-10Y) Treasury EFT
Vanguard Short-Term Treasury Index ETF
 iShares Core International Aggr. Bond ETF
Akta Lausafjársjóður
 
Samtals
18,3%
18,3%
15,9%
11,4%
8,7%
6,7%
13,8%
(Yfirlit fyrir 
31
/
05
/
24
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
31
/
05
/
24
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingarheimildir

0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skuldabréf og víxlar
0‑100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða (UCITS)
- þar af hlutdeildarskírteini fjárfestingarsjóða
Hlutdeildarskírteini AIF sjóða
- þar af hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑20%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is