Akta VaxtaTækifæri

Innlendur skuldabréfasjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaTækifæri fjárfestir í breiðu mengi innlendra skulda­bréfa, svo sem útgefnum af fyrirtækjum, bönkum eða opin­berum aðilum. Markmiðið er að nýta þau tækifæri á skuldabréfa­markaði sem sjóðstjóri telur best að teknu tilliti til áhættu.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, verðlagningu á mörkuðum, fjárhagslegum styrk útgefenda og skilmálum skulda­bréfa. Í stýringunni felst m.a. val á útgefendum, verðtryggingar­hlutfalli og vaxtaáhættu.

Fyrir hverja

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í blönduðu safni innlendra skulda­bréfa svo sem fyrirtækja­skulda­bréfa. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-23.10.2017
Akta sjóðir hf.
0,9%
NOMXIBB
T+2 / T+5
IS0000029080

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur/Kaupþóknun
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000  kr
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,0% / 0,0%
12:00
AKTAVTF IR Equity

*NOMXIBB:  Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaTækifæris.

Takk fyrir!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Vaxtatækifæri
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2017*
2015
Ár
-
-
2020*
-
Akta Vaxtatækifæri
2016
2019*
-
-
2018*
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
-
0,5%
1,1%
1,1%
1,8%
2018
0,1%
0,5%
1,0%
0,4%
0,4%
0,6%
0,5%
0,3%
1,2%
1,2%
1,1%
7,4%
2019
0,7%
2020
0,4%
11,8%
3,7%
9,7%
1,4%
-
0,9%
-
0,7%
0,1%
0,9%
0,0%
0,9%
1,7%
1,0%
0,1%
1,5%
0,9%
(0,9%)
0,6%
1,6%
-
0,9%
0,8%
1,3%
2,4%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017.

Tölfræði

79%
5,1

Verðtryggingarhlutfall
Meðallíftími (ár)

10,5%
2,0%

Árleg ávöxtun
Staðalfrávik

Frá stofnun sjóðsins þann 23.10.2017 til og með 30.9.2020. Staðalfrávik ávöxtunar er á ársgrundvelli.

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Landsbankinn
Íslandsbanki
Eik fasteignafélag
Ríkissjóður
Akta SK1 (fagfjárfestasjóður
Reykjavíkurborg
Arion banki
Orkuveita Reykjavíkur
Lykill fjármögnun
VÍS
Samtals
17,4%
14,3%
12,3%
7,8%
7,4%
6,6%
6,2%
2,9%
4,5%
11,6%
(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
20
)

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Sértryggð skuldabréf
Önnur skuldabréf og víxlar
Hlutabréf vegna skuldabréfakaupa**
Skuldabréf með breytirétti
Peningamarkaðsgerningar
Hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða
Innlán fjármálafyrirtækja
Afleiður
Skortsala skráðra verðbréfa
0‑100%
0‑25%
0‑60%
0‑30%
0‑20%
0‑15%
0‑75%
Óskráð*
0‑10%
0‑10%
0‑10%
0‑25%
0‑15%
0‑10%
0‑25%
*Hámark 25% samanlagt.
**Svo sem með nýtingu á breytirétti skuldabréfa.

Sjóðstjóri

Þórhallur Ásbjörnsson

Þórhallur starfar sem sjóðstjóri skuldabréfasjóða hjá Akta. Þórhallur hefur yfir 12 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Þórhallur starfaði hjá Gildi lífeyrissjóði sem sérfræðingur í eignastýringu frá árinu 2010 til ársbyrjunar 2017. Áður starfaði hann í greiningardeild Kaupþings, síðar Arion banka, við efnahagsgreiningu á árunum 2006 til 2010. Þórhallur er með B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sérfræðingur á sviði blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur 9 ára reynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Örn Þorsteinsson

Örn Þorsteinsson er framkvæmdastjóri og jafnframt sjóðstjóri hjá Akta. Hann hefur yfir 18 ára reynslu af eigin fjárfestingum. Örn starfaði frá árinu 2007 til ársins 2013 fyrir fjárfestingafélagið 9.S ehf. Árið 2013 hóf hann störf hjá Straumi fjárfestingabanka, síðar Kviku banka, sem sjóðstjóri. Örn hefur lokið Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirspurnum eða fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta beint til Akta sjóða eða til síns viðskiptabanka.

Akta sjóðir hf.
Sími: 585 6800
Netfang: akta@akta.is

Arion banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang: radgjofvl@landsbankinn.is