tilbaka

VaxtaTækifæri

Innlend skuldabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaTækifæri fjárfestir í breiðu mengi innlendra skulda­bréfa, svo sem útgefnum af fyrirtækjum, bönkum eða opin­berum aðilum. Markmiðið er að nýta þau tækifæri á skuldabréfa­markaði sem sjóðstjóri telur best að teknu tilliti til áhættu.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, verðlagningu á mörkuðum, fjárhagslegum styrk útgefenda og skilmálum skulda­bréfa. Í stýringunni felst m.a. val á útgefendum, verðtryggingar­hlutfalli og vaxtaáhættu.

Fyrir hverja

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í blönduðu safni innlendra skulda­bréfa svo sem fyrirtækja­skulda­bréfa. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-23.10.2017
Akta sjóðir hf.
0,9%
NOMXIBB
T+2
IS0000029080

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

2.376,5
10.000  kr
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,0%
12:00
AKTAVTF IR Equity

*NOMXIBB:  Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds
**Miðað við 31.01.2024

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaTækifæris.

Takk fyrir!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta VaxtaTækifæri
2 ár
6 mán.

Gengi

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2017*
2015
Ár
-
-
2020
2021
-
2022
2023
2024
Akta VaxtaTækifæri
2016
2019
-
-
2018
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
Árið
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
0,5%
0,2%
0,4%
0,3%
0,3%
0,7%
0,9%
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
-
0,5%
1,1%
1,1%
1,8%
2018
0,1%
0,5%
1,0%
0,4%
0,4%
0,6%
0,5%
0,3%
1,2%
1,2%
1,1%
7,4%
2019
0,7%
2020
2021
0,4%
11,8%
3,7%
9,9%
5,4%
1,4%
0,3%
0,9%
(0,3%)
0,7%
0,1%
0,9%
0,0%
0,9%
1,7%
1,0%
0,1%
1,5%
0,0%
(0,1%)
1,2%
0,8%
0,2%
0,9%
(0,9%)
0,6%
1,6%
0,2%
0,9%
0,8%
1,3%
2,4%
2022
(0,3%)
(0,1%)
0,3%
(0,2%)
0,1%
(1,8%)
1,1%
0,3%
(2,2%)
(2,5%)
(0,6%)
0,2%
(5,7%)
2023
0,2%
(0,8%)
(0,1%)
0,4%
0,7%
0,0%
1,7%
(1,5%)
2,3%
(0,7%)
1,8%
1,6%
5,7%
2024
3,7%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7%
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017 og til og með 31.01.2024

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Ríkissjóður Íslands
Iceland Seafood hf.
Akta SK1
Kvika banki hf.
Landsbankinn hf.
Arion banki hf.
VÍS hf.
Íslandsbanki hf.
Brim hf.
Akta Lausafjársjóður
Samtals
23,1%
15,5%
13,7%
10,4%
7,8%
7,4%
6,5%
3,5%
3,8%
12,5%
(Yfirlit fyrir 
31
/
01
/
24
)

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Sértryggð skuldabréf
Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgerningar (s.s. víxlar)
Hlutabréf vegna skuldabréfakaupa**
Skuldabréf með breytirétti
Hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða
Innlán fjármálafyrirtækja
Afleiður
Skortsala skráðra verðbréfa
0‑20%
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑100%
Óskráð*
0‑10%
0‑10%
0‑10%
0‑25%
0‑15%
0‑10%
*Hámark 25% samanlagt.
**Svo sem með nýtingu á breytirétti skuldabréfa.

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is