tilbaka

Stokkur

Innlendur hlutabréfasjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Stokkur fjárfestir í innlendum hlutabréfum. Markmið sjóðsins er að skila sjóðsfélögum ávöxtun umfram íslenska hlutabréfa­markaðinn yfir lengri tímabil.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á þróun efnahagsmála, flæðis á fjármálamörkuðum og horfum í rekstri fyrirtækja eftir ítarlega greiningarvinnu.  Sjóðurinn getur sett hluta eigna í innlán yfir styttri tímabili telji sjóðstjóri takmörkuð tækifæri á hlutabréfamarkaði.

Fyrir hverja

Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sérstaklega sem vilja ávaxta fé sitt á innlendum hlutabréfamarkaði til lengri tíma. Sveiflur í ávöxtun sjóðsins geta verið töluverðar og jafnframt umfram sveiflur hlutabréfamarkaðarins í heild, sérstaklega til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-10.4.2017
Akta sjóðir hf.
1,25%
OMXI10GI
T+2
IS0000028595

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

5.900,3
10.000  kr
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,5%
12:00
AKTASTO IR Equity

*OMXI10GI:  Nasdaq OMX Iceland 10
**Miðað við 28.02.2023

Sjóðstjóri

Fannar Jónsson

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Stokks.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Stokkur
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 10.04.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2017*
2015
Ár
-
-
2020
2021
-
2022
2023
Akta Stokkur
2016
2018
2019
-
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 10.04.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
Árið
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
0,5%
(6,7%)
(1,9%)
3,5%
5,8%
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,0%)
5,8%
(0,5%)
(0,8%)
3,2%
2018
6,3%
1,9%
1,1%
(2,5%)
2,1%
(2,1%)
0,2%
(0,5%)
(0,6%)
(6,8%)
0,5%
0,0%
2019
3,0%
2020
2021
2,0%
16,9%
3,0%
54,1%
6,4%
19,8%
(2,4%)
7,3%
(3,5%)
2,3%
(7,0%)
1,2%
6,4%
(6,5%)
3,5%
3,1%
12,1%
2,2%
4,7%
0,5%
9,4%
2,1%
1,5%
2,5%
4,2%
(5,4%)
3,7%
47,7%
1,1%
(0,1%)
0,6%
7,2%
0,5%
2,4%
16,6%
3,8%
(1,1%)
(2,8%)
2,5%
2022
(4,1%)
(4,0%)
0,9%
(1,4%)
(9,1%)
(1,1%)
7,3%
(0,8%)
(8,8%)
5,5%
(0,2%)
(2,8%)
(18,1%)
2023
3,0%
4,9%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,1%
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 10.04.2017 til og með 28.02.2023.

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Alvotech
Akta HL1 (fagfjárfestasjóður)
Icelandair Group hf.
Arion banki hf.
Hagar hf.
Marel hf.
Eimskipafélag Íslands hf.
Síminn hf.
VÍS hf.
Samtals
21,2%
9,3%
8,6%
7,7%
7,4%
6,1%
5,4%
3,9%
8,5%
Controlant hf.
3,4%
(Yfirlit fyrir 
28
/
02
/
23
)

Atvinnugreinaskipting

Fjárfestingaheimildir

Eignaflokkur
Skráð hlutabréf
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
Skortstöður í hlutabréfum
Ríkisbréf og ríkisvíxlar
Hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða
Skuldabréf með  breytirétt
Afleiður
Vægi
25‑100%
0‑25%
0‑75%
0‑75%
0‑20%
0‑20%
0‑25%
0‑25%

Sjóðstjórn

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 12 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 12 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is