Akta Alviðra

Blandaður sjóður - Ísland og útlönd

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Alviðra fjárfestir aðallega í hlutabréfum og skuldabréfum á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Vægi hlutabréfa er síbreytilegt og er almennt á bilinu 0-70%. Að meðaltali (yfir heila hagsveiflu) má g.r.f. að hlutfall hlutabréfa nemi um 50-70%.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, horfum í rekstri fyrirtækja og verðlagningu á mörkuðum. Sjóðurinn eykur áhættutöku þegar sjóðstjóri metur aðstæður á mörkuðum góðar og dregur úr áhættu þegar áhætta á mörkuðum er metin há.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í blönduðu safni hlutabréfa og skuldabréfa innanlands og erlendis sem stýrt er með virkum hætti. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-8.9.2017
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 1,0%
T+2
IS0000029072

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur/Kaupþóknun
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingasjóður
15% umfram viðmið
1,0% / 0,0%
12:00
AKTAALV IR Equity

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Alviðru.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Alviðra
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2019*
-
-
Akta Alviðra
2017*
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,1%)
1,9%
1,2%
(0,4%)
0,6%
2018
3,1%
0,5%
1,5%
0,1%
2,8%
0,1%
1,8%
0,5%
0,7%
(2,0%)
1,3%
12,3%
2019
1,9%
2020
1,5%
12,1%
3,2%
12,3%
3,1%
-
(1,2%)
-
(0,9%)
-
3,5%
1,3%
0,2%
0,9%
2,0%
0,5%
2,4%
0,6%
2,5%
(0,1%)
(4,4%)
-
2,0%
1,8%
(1,6%)
2,1%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018.

Tölfræði

6,8%
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI

12,2%
(6,2%)

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun

Frá stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.09.2020. Staðalfrávik ávöxtunar er á ársgrundvelli.

Stærstu útgefendur

16,2%
8,4%
Samtals
Útgefandi
iShares MSCI ACWI
Akta SK1
S&P500 Futures
iShares 20+ Year Treasury ETF (CFD skortstaða)
Arion banki hf.
Landsbanki Íslands hf.
SPDR 1-3 Month Bill ETF
Reykjavíkurborg
Invesco Emerging Market Sovereign Debt ETF
iShares High Yield Corporate ETF
6,1%
5,7%
4,5%
4,4%
4,3%
6,6%
7,8%
Hlutabréf þ.a.
16,2%
0,0%
7,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,2%
1,0%
(Yfirlit fyrir
30
/
09
/
20
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
20
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Skráð skuldabréf og  víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini  AIF sjóða
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
- Þar af fjárf.sj. og aðrir sj. um sam. fjárf.
- Þar af fagfjárfestasjóðir
Óskráð hlutabréf
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑60%
0‑20%
0‑15%
0‑15%
0‑50%
0‑70%
0‑100%
Þ.a. erlent
0‑60%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra  verðbréfa
Afleiður
0‑100%
0‑20%
0‑70%
0‑80%
0‑50%
0‑35%
0‑70%
0‑60%
0‑60%
0‑20%
0‑5%
0‑5%
0‑30%
0‑100%
0‑20%
0‑50%

Sjóðstjóri

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur 9 ára reynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sérfræðingur á sviði blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Þórhallur Ásbjörnsson

Þórhallur starfar sem sjóðstjóri skuldabréfasjóða hjá Akta. Þórhallur hefur yfir 12 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Þórhallur starfaði hjá Gildi lífeyrissjóði sem sérfræðingur í eignastýringu frá árinu 2010 til ársbyrjunar 2017. Áður starfaði hann í greiningardeild Kaupþings, síðar Arion banka, við efnahagsgreiningu á árunum 2006 til 2010. Þórhallur er með B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Örn Þorsteinsson

Örn Þorsteinsson er framkvæmdastjóri og jafnframt sjóðstjóri hjá Akta. Hann hefur yfir 18 ára reynslu af eigin fjárfestingum. Örn starfaði frá árinu 2007 til ársins 2013 fyrir fjárfestingafélagið 9.S ehf. Árið 2013 hóf hann störf hjá Straumi fjárfestingabanka, síðar Kviku banka, sem sjóðstjóri. Örn hefur lokið Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirspurnum eða fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta beint til Akta sjóða eða til síns viðskiptabanka.

Akta sjóðir hf.
Sími: 585 6800
Netfang: akta@akta.is

Arion banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang: radgjofvl@landsbankinn.is