tilbaka

Alviðra

Blandaður sjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Alviðra er blandaður sjóður sem fjárfestir í skuldabréfum og hlutabréfum á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Sjóðurinn beitir virkri stýringu og veitir almennum fjárfestum aðgang að dreifðu eignasafni. Vægi hlutabréfa er almennt á bilinu 20-70% og er hámarksvægi innlendra hlutabréfa 25%. Gera má ráð fyrir að yfir lengri tímabil sé vægi hlutabréfa að meðaltali 50%.

Stýring

Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á alþjóðlegum og innlendum efnahagshorfum, horfum í rekstrarumhverfi fyrirtækja og verðlagningu á fjármálamörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi hlutabréfa og skuldabréfa í eignasafni sjóðsins, meðallíftíma skuldabréfasafns og hlutfalli hreinnar gjaldeyriseignar.

Fyrir hverja

Akta Alviðra hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu safni af innlendum og erlendum skuldabréfum og hlutabréfum. Hentar þeim sem vilja töluverða áhættudreifingu og ávaxta fjármuni til langs tíma. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-8.9.2017
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo* + 1,0%
T+2
IS0000029072

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

2.250
10.000 kr.
Fjárfestingasjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00
AKTAALV IR Equity

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands
**Miðað við 31.1.2024

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Alviðru.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Alviðra
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020
2021
2019
2022
2023
2024
-
-
Akta Alviðra
2017*
-
-
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,1%)
1,9%
1,2%
(0,4%)
0,6%
2018
3,1%
0,5%
1,5%
0,1%
2,8%
0,1%
1,8%
0,5%
0,7%
(2,0%)
1,3%
12,3%
2019
1,9%
2020
2021
1,5%
12,1%
3,2%
21,5%
3,1%
5,7%
(1,2%)
(0,3%)
(0,9%)
(4,4%)
3,5%
1,3%
0,2%
0,9%
2,0%
0,5%
2,4%
(0,6%)
4,5%
1,8%
2,3%
0,5%
1,2%
0,1%
0,9%
(0,1%)
(0,9%)
(0,1%)
1,1%
11,2%
0,6%
2,5%
(0,1%)
3,5%
2,6%
2,0%
1,8%
(1,6%)
2,1%
2022
(1,8%)
(2,3%)
(0,5%)
(2,7%)
(2,4%)
(0,4%)
0,3%
1,2%
(1,3%)
(1,9%)
(0,5%)
(0,1%)
(11,7%)
2023
(0,4%)
0,0%
(0,6%)
(0,2%)
0,9%
0,2%
0,2%
0,3%
(1,5%)
0,2%
2,0%
4,3%
5,5%
2024
6,0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0%
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 29.12.2023.

Stærstu útgefendur

19,9%
14,1%
Samtals
Útgefandi
Akta HL1
Landsbankinn
Ríkissjóður Íslands
ACWI ex US ETF
S&P 500 Equal Weight ETF
US Curve Steepening 2-10Y ETF
Akta Lausafjársjóður
Kvika banki hf.
Controlant
Eik fasteignafélag
7,3%
4,8%
4,5%
3,5%
3,5%
11,8%
13,9%
Hlutabréf þ.a.
19,9%
0,0%
0,0%
9,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%
9,7%
11,8%
(Yfirlit fyrir 
31
/
01
/
24
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
31
/
01
/
24
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Önnur skráð skuldabréf og  víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða
Óskráð hlutabréf
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑20%
0‑15%
0‑20%
0‑50%
0‑100%
0‑70%
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra  verðbréfa
Afleiður
0‑100%
0‑20%
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem forstöðumaður sjóðstýringarsviðs og sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 12 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is