tilbaka

Alviðra

Blandaður sjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Alviðra fjárfestir aðallega í hlutabréfum og skuldabréfum á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Vægi hlutabréfa er síbreytilegt og er almennt á bilinu 0-70%. Að meðaltali (yfir heila hagsveiflu) má g.r.f. að hlutfall hlutabréfa nemi um 50-70%.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, horfum í rekstri fyrirtækja og verðlagningu á mörkuðum. Sjóðurinn eykur áhættutöku þegar sjóðstjóri metur aðstæður á mörkuðum góðar og dregur úr áhættu þegar áhætta á mörkuðum er metin há.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í blönduðu safni hlutabréfa og skuldabréfa innanlands og erlendis sem stýrt er með virkum hætti. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-8.9.2017
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 1,0%
T+2
IS0000029072

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingasjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00
AKTAALV IR Equity

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Alviðru.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Alviðra
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2019
-
-
Akta Alviðra
2017*
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,1%)
1,9%
1,2%
(0,4%)
0,6%
2018
3,1%
0,5%
1,5%
0,1%
2,8%
0,1%
1,8%
0,5%
0,7%
(2,0%)
1,3%
12,3%
2019
1,9%
2020
1,5%
12,1%
3,2%
21,5%
3,1%
5,7%
(1,2%)
(0,3%)
(0,9%)
(4,4%)
3,5%
1,3%
0,2%
0,9%
2,0%
0,5%
2,4%
0,6%
2,5%
(0,1%)
3,5%
2,6%
2,0%
1,8%
(1,6%)
2,1%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 31.12.2018.

Stærstu útgefendur

17,6%
9,2%
Samtals
Útgefandi
iShares ACWI ex. US
AKTA SK1
Íslandsbanki hf.
iShares Brazil ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF
Landsbankinn hf.
Arion banki hf.
SPDR S&P500 ETF
Eik fasteignafélag hf.
Walt Disney Co.
6,3%
5,9%
4,3%
2,9%
2,8%
6,7%
7,5%
Hlutabréf þ.a.
17,6%
0,0%
0,0%
6,5%
0,0%
0,0%
4,3%
2,8%
2,9%
6,5%
6,7%
(Yfirlit fyrir
31
/
12
/
20
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
31
/
12
/
20
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Skráð skuldabréf og  víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini  AIF sjóða
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
- Þar af fjárf.sj. og aðrir sj. um sam. fjárf.
- Þar af fagfjárfestasjóðir
Óskráð hlutabréf
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑60%
0‑20%
0‑15%
0‑15%
0‑50%
0‑70%
0‑100%
Þ.a. erlent
0‑60%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra  verðbréfa
Afleiður
0‑100%
0‑20%
0‑70%
0‑80%
0‑50%
0‑35%
0‑70%
0‑60%
0‑60%
0‑20%
0‑5%
0‑5%
0‑30%
0‑100%
0‑20%
0‑50%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 10 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Þórhallur Ásbjörnsson

Þórhallur starfar sem sjóðstjóri skuldabréfasjóða hjá Akta. Þórhallur hefur yfir 14 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Þórhallur starfaði hjá Gildi lífeyrissjóði sem sérfræðingur í eignastýringu frá árinu 2010 til 2016. Áður starfaði hann í greiningardeild Kaupþings, síðar Arion banka, við efnahagsgreiningu á árunum 2006 til 2010. Þórhallur er með B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Örn Þorsteinsson

Örn Þorsteinsson er framkvæmdastjóri og jafnframt sjóðstjóri hjá Akta. Hann hefur yfir 15 ára reynslu á innlendum fjármálamarkaði. Örn starfaði frá árinu 2007 til ársins 2013 fyrir fjárfestingafélagið 9.S ehf. Árið 2013 hóf hann störf hjá Straumi fjárfestingabanka, síðar Kviku banka, sem sjóðstjóri. Örn hefur lokið Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang:
radgjofvl@landsbankinn.is