tilbaka

Alviðra

Blandaður sjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Alviðra fjárfestir að mestu í hlutabréfum og skuldabréfum á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hlutabréfasafn sjóðsins er að langmestu eða öllu leyti erlent. Vægi hlutabréfa er síbreytilegt og almennt á bilinu 0-70%. Að meðaltali (yfir heila hagsveiflu) má g.r.f. að hlutfall hlutabréfa nemi um 60%.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, horfum í rekstri fyrirtækja og verðlagningu á mörkuðum. Sjóðurinn eykur áhættutöku þegar sjóðstjóri metur aðstæður á mörkuðum góðar og dregur úr áhættu þegar áhætta á mörkuðum er metin há. Sjóðurinn beitir virkri áhættustýringu til að reyna að lágmarka niðursveiflur á höfuðstól. Markmið sjóðsins er að skila jákvæðri ávöxtun yfir hvert heilt ár óháð aðstæðum á mörkuðum.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í blönduðu safni hlutabréfa og skuldabréfa innanlands og erlendis sem stýrt er með virkum hætti. Hentar þeim sem vilja töluverða áhættudreifingu og aðgang að erlendum hlutabréfamörkuðum. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-8.9.2017
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo* + 1,0%
T+2
IS0000029072

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

5.354,2
10.000 kr.
Fjárfestingasjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00
AKTAALV IR Equity

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands
**Miðað við 28.02.2023

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Alviðru.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Alviðra
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020
2021
2019
2022
2023
-
-
Akta Alviðra
2017*
-
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
-
-
-
-
-
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,1%)
1,9%
1,2%
(0,4%)
0,6%
2018
3,1%
0,5%
1,5%
0,1%
2,8%
0,1%
1,8%
0,5%
0,7%
(2,0%)
1,3%
12,3%
2019
1,9%
2020
2021
1,5%
12,1%
3,2%
21,5%
3,1%
5,7%
(1,2%)
(0,3%)
(0,9%)
(4,4%)
3,5%
1,3%
0,2%
0,9%
2,0%
0,5%
2,4%
(0,6%)
4,5%
1,8%
2,3%
0,5%
1,2%
0,1%
0,9%
(0,1%)
(0,9%)
(0,1%)
1,1%
11,2%
0,6%
2,5%
(0,1%)
3,5%
2,6%
2,0%
1,8%
(1,6%)
2,1%
2022
(1,8%)
(2,3%)
(0,5%)
(2,7%)
(2,4%)
(0,4%)
0,3%
1,2%
(1,3%)
(1,9%)
(0,5%)
(0,1%)
(11,7%)
2023
(0,4%)
0,0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(0,4%)
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 28.02.2023.

Stærstu útgefendur

16,0%
12,4%
Samtals
Útgefandi
Ríkissjóður Íslands
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Landsbankinn hf.
Reitir fasteignafélag hf.
United States Treasury
Kvika banki hf.
Arion banki hf.
Reykjavíkurborg
Íslandsbanki hf.
Iceland Seafood hf.
6,2%
5,2%
4,3%
3,6%
2,1%
10,3%
11,8%
Hlutabréf þ.a.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,2%
0,0%
(Yfirlit fyrir 
28
/
02
/
23
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
28
/
02
/
23
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar
Önnur skráð skuldabréf og  víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða
Óskráð hlutabréf
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑20%
0‑15%
0‑20%
0‑50%
0‑100%
0‑70%
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra  verðbréfa
Afleiður
0‑100%
0‑20%
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 12 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 12 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 12 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Þórhallur Ásbjörnsson

Þórhallur starfar sem forstöðumaður sjóðastýringarsviðs Akta. Þórhallur er sjóðstjóri skuldabréfasjóða hjá Akta. Þórhallur hefur yfir 15 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Þórhallur starfaði hjá Gildi lífeyrissjóði sem sérfræðingur í eignastýringu frá árinu 2010 til 2016. Áður starfaði hann í greiningardeild Kaupþings, síðar Arion banka, við efnahagsgreiningu á árunum 2006 til 2010. Þórhallur er með B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is