tilbaka

Atlas

Áhersla á erlend hlutabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Atlas fjárfestir aðallega í hlutabréfum, skuldabréfum og afleiðum. Eignir sjóðsins eru fyrst og fremst erlendar, en gera má ráð fyrir að innlendar eignir vegi um 0-10%. Rík áhersla er lögð á fjárfestingar í erlendum hlutabréfum að jafnaði. Sjóður lítur einna helst til tækifæra í vaxtar- og tæknifélögum auk þess að keppast við að því að grípa stórar hreyfingar í helstu eignaflokkum.

Stýring

Ef sjóðsstjóri metur aðstæður á mörkuðum góðar mun sjóðurinn að jafnaði eiga um 100% til 130% í hlutabréfum. Tækifæri innan annarra eignaflokka eru jafnframt metin. Ef sjóðsstóri metur aðstæður á mörkuðum slæmar mun hlutabréfaeign sjóðsins að jafnaði vera á bilinu -50% til 50%. Ríkari áhersla er þá lögð á að meta tækifæri í öðrum eignaflokkum, s.s. ríkisskuldabréfum.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta til langs tíma, kjósa virka stýringu, vilja að jafnaði vera fjárfestir í vaxtar- og tæknifyrirtækjum og þola miklar sveiflur. Gengi sjóðsins er líklegt til að sveiflast meira en helstu vísitölur auk þess sem frávik í sveiflum getur orðið umtalsvert.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-2.9.2020
Akta sjóðir hf.
1,25%
Depo + 2,0%
T+2
IS0000031946

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00
-

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Atlas.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Atlas
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2021*
2019*
-
-
Akta Atlas
2017*
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
2021
15,1%
12,7%
0,6%
-6,8%
-
-
-
-
9,0%
-
-
-
4,9%
11,8%
1,9%
1,0%
3,7%
1,0%
-
-
-
-
-
-
26,5%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 31.05.2021.

Stærstu útgefendur

14,1%
12,1%
Samtals
Útgefandi
Amazon
SoftBank Group
Viacom
Facebook
AMD
Kambi
AST Spacemobile
Compass Pathways
Discovery
Katapult
6,5%
6,3%
6,0%
4,8%
4,3%
8,5%
10,0%
Hlutabréf þ.a.
14,1%
12,1%
10,0%
8,2%
6,5%
6,3%
6,0%
4,3%
4,8%
8,2%
8,5%
(Yfirlit fyrir 
06
/
07
/
21
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
06
/
07
/
21
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skráð skuldabréf og víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
Hlutdeilarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða
Óskráð skuldabréf og víxlar
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑100%
0‑20%
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%
0‑20%
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 10 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Landsbankinn hefur ekki milligöngu um viðskipti í sjóðum Akta. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar í síma 585-6800 eða með því að senda póst á netfangið sjodir@akta.is.