Akta Atlas

Blandaður sjóður - Ísland og útlönd

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Atlas fjárfestir m.a. í hlutabréfum, skuldabréfum og afleiðum á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Vægi mismunandi eignaflokka getur sveiflast ört en að jafnaði mun sjóðurinn vera umtalsvert fjárfestur í erlendum hlutabréfum.

Stýring

Stýringin byggir á mati sjóðsstjóra á tækifærum þvert á alla eignaflokka. Þá er lögð sérstök áhersla á fjárfestingar til meðallangs tíma í sérvöldum tækni- og vaxtarfélögum.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta til langs tíma, kjósa virka stýringu, vilja að jafnaði vera fjárfestir í vaxtar- og tæknifyrirtækjum og þola miklar sveiflur.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-2.9.2020
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 2,0%
T+2
IS0000031946

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur/Kaupþóknun
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0% / 0,0%
12:00
-

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Atlas.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Atlas
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2019*
-
-
Akta Atlas
2017*
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
-6,8%
-
-
-
-
-
-
-
-6,8%
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.11.2018.

Tölfræði

-
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI

-
-9,9%

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun

Frá stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 02.10.2020. Staðalfrávik ávöxtunar er á ársgrundvelli.

Stærstu útgefendur

12,1%
8,5%
Samtals
Útgefandi
ProShares UltraShort 20+Year Treasury Bond ETF 
SPDR S&P500 Homebuilders ETF 
Facebook 
Joyy 
Alibaba Group 
Kvika banki
Roku
Sea
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Youdao
6,2%
5,3%
5,2%
4,7%
4,7%
6,9%
8,1%
Hlutabréf þ.a.
0,0%
8,5%
8,1%
6,4%
6,2%
5,3%
5,2%
4,7%
4,7%
6,4%
6,9%
(Yfirlit fyrir 
02
/
10
/
20
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
02
/
10
/
20
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skuldabréf og víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini  AIF sjóða
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
- Þar af hlutdeildarskírteini fjárfestingasjóða
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Óskráð skuldabréf og víxlar
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑100%
0‑20%
0‑30%
0‑20%
0‑50%
0‑100%
0‑100%
Þ.a. erlent
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%
0‑20%
0‑80%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑20%
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑20%
0‑80%

Sjóðstjóri

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur 9 ára reynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sérfræðingur á sviði blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirspurnum eða fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta beint til Akta sjóða eða til síns viðskiptabanka.

Akta sjóðir hf.
Sími: 585 6800
Netfang: akta@akta.is

Arion banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang: radgjofvl@landsbankinn.is