tilbaka

Atlas

Áhersla á erlend hlutabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Atlas fjárfestir aðallega í hlutabréfum, skuldabréfum og afleiðum. Eignir sjóðsins eru fyrst og fremst erlendar, en gera má ráð fyrir að innlendar eignir vegi um 0-10%. Rík áhersla er lögð á fjárfestingar í erlendum hlutabréfum að jafnaði. Sjóður lítur einna helst til tækifæra í vaxtar- og tæknifélögum auk þess að keppast við að því að grípa stórar hreyfingar í helstu eignaflokkum.

Stýring

Ef sjóðsstjóri metur aðstæður á mörkuðum góðar mun sjóðurinn að jafnaði eiga um 100% til 130% í hlutabréfum. Tækifæri innan annarra eignaflokka eru jafnframt metin. Ef sjóðsstóri metur aðstæður á mörkuðum slæmar mun hlutabréfaeign sjóðsins að jafnaði vera á bilinu -50% til 50%. Ríkari áhersla er þá lögð á að meta tækifæri í öðrum eignaflokkum, s.s. ríkisskuldabréfum.

Fyrir hverja

Hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta til langs tíma, kjósa virka stýringu, vilja að jafnaði vera fjárfestir í vaxtar- og tæknifyrirtækjum og þola miklar sveiflur. Gengi sjóðsins er líklegt til að sveiflast meira en helstu vísitölur auk þess sem frávik í sveiflum getur orðið umtalsvert.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-2.9.2020
Akta sjóðir hf.
1,25%
MSCI ACWI ISK*
T+2
IS0000031946

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,0%
12:00
-

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Atlas.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Atlas
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2021*
2019*
-
-
Akta Atlas
2017*
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
2021
15,1%
12,7%
0,6%
(6,8%)
-
-
-
-
9,0%
-
-
-
4,9%
11,8%
1,9%
1,0%
3,7%
1,0%
(9,7%)
(1,7%)
(0,3%)
-
-
-
12,0%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 30.09.2021.

Stærstu útgefendur

18,3%
17,5%
Samtals
Útgefandi
Vanguard Short-Term Treasury ETF
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Schwab Short-Term US Treasury ETF
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund
Controlant hf.
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
    
   
      
    
2,5%
2,4%
   
  
16,8%
17,3%
Hlutabréf þ.a.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
   
  
2,5%
0,0%
   
   
    
  
  
    
   
   
    
   
    
   
  
    
  
   
   
  
   
   
4,8%
     
0,0%
  
(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
21
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
21
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skráð skuldabréf og víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
Hlutdeilarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða
Óskráð skuldabréf og víxlar
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑100%
0‑20%
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%
0‑20%
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 10 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is